ISBN 9789996066207
Pages 334
Dimensions 229 x 152mm
Published 2018
Publisher Luviri Press, Malawi
Format Paperback

Béléko

by Jacqueline Gondwe

Béléko is een klein plattelandsdorp in het West-Afrikaanse land Mali. In de vijfentwintig op zichzelf staande hoofdstukken ontmoeten we Nederlandse ontwikkelingssamenwerkers, Franse missionarissen en Malinese ambtenaren, gezondheidswerkers, landbouwers, dorpsvrouwen en hun kinderen. Allen proberen op hun eigen manier zin te geven aan hun leven terwijl hun paden elkaar kruisen in het dagelijkse Afrikaanse dorpsbestaan in de eind tachtiger jaren van de twintigste eeuw. We lezen, vanuit de verschillende personages beschreven, over hun achtergronden, hun hartstochten en strijd - en hoe zij elkaar op zeer beslissende wijze beïnvloeden.

Béléko is a small village in the West African state of Mali. In the book’s twenty-five chapters we meet Dutch development workers, French missionaries and Malian public service workers, health workers, farmers, village women and their children. All of these characters strive in their different ways to give meaning to their lives as their paths cross in the daily village life of Africa at the end of the 1980s.  As each character tells his or her own story, we learn of their backgrounds, their passions and their struggles – and how they influence each other in decisive ways.

Book Preview

Available from these stores

Don't see your favourite store? Our eBooks are available from many more retailers, simply search with the ISBN to find it somewhere else.

About the Author

Jacqueline Gondwe

Jacqueline Gondwe, is a Malawian of Dutch origin. Born in 1959, she has lived since 2000 with her husband John Fox in Malawi, in south-eastern Africa. She wrote Béléko in 1993 after having lived and worked in West Africa for several years.