ISBN 9781068620591
Pages 76
Dimensions 279x216 mm
Published 2024
Publisher AdelPhil Consultancy, Tanzania
Format Paperback

Afisa Usalama Wa Taifa Ni Mtu Wa Aina Gani? Na Anafanya Nini?

by Evarist Chahali

In the compelling nonfiction book, "Afisa Usalama Wa Taifa Ni Mtu Wa Aina Gani? Na Anafanya Nini?", a former intelligence officer takes you on an eye-opening journey into the clandestine world of intelligence operations. Delving deep into the profession, from its core definitions to the rigorous recruitment processes and intense training regimes of intelligence officers, this book offers a comprehensive look at what it truly means to be a guardian of national security. Through the lens of both Tanzanian and global contexts, readers will uncover the intricate details of a day in the life of an intelligence officer, along with the formidable challenges faced in this high-stakes profession. A must-read for intelligence professionals and an enlightening resource for non-intelligence readers seeking a deeper understanding of the covert realms that shape our world.

Ukosefu wa machapisho kuhusu taaluma ya uafisa usalama wa taifa umechangia sana mkanganyiko katika jami kuhusu ushushushu na mashushushu huku baadhi wakiamini kwa dhati kabisa kuwa taaluma hiyo inahusika na 'mambo mabaya tu,' kama vile kuuwa watu wasio na hatia, umumiani (kunyonya damu kama 'vampires') na hisia potofu kama hizo.

Kwahiyo kitabu hiki, bila kukiuka kanuni na sheria za usiri zinazotawala taaluma hiyo, kinajaribu kufungua ukurasa mpya, angalau kwa huko nyumbani, kutoa picha ya jumla kuhusu taaluma hiyo muhimu mno kwa usalama na ustawi wa taifa letu, sambamba na kuelezca kwa undani mchango muhimu wa mashushushu kwa usalama wa taifa letu, ikiwa ni pamoja na kubainisha changamoto mbalimbali zinazowakabili, na kutoa mapendekezo ya kuzikabili.

Kwa 'nchi za wenzetu, mashushushu wa zamani au wastaafu wamekuwa vyanzo vikuu vya uelewa kuhusu fani hiyo nyeti ambapo wamekuwa wakiandika vitabu mbalimbali, ihali wengine wakishirikiana na sekta ya filamu katika utengenezaji wa filamu zinazohusu ushushushu. Kwa bahati mbaya (au pengine kwa makusudi tu), kwetu ile kuzungumzia tu jambo lolote linalohusu ushushushu ni kama mwiko au dhambi. Kasumba hiyo imeawaathiri hata wanataaluma ambao hawajawahi kujihusisha kufanya tafiti au kuandika machapisho ya kitaaluma kuhusu fani hiyo.

Uhaba wa 'references' unatoa kisingizio kizuri kwa wasomi wetu 'kupuuzia' mada hiyo muhimu. Kimsingi, taaluma ya ushushushu inatawaliwa na usiri, na mengi ya yanayohusiana na taaluma hayo yanabaki kuwa siri. Hata hivyo, kuna maciezo ambayo yapo wazi japo inahitaji uelewa wa aina flani kuchora mstari kati ya kipi ni siri na kipi ni ruksa kuwa hadharani.

Book Preview
Paperback
£15.00

About the Author

Evarist Chahali

Evarist Chahali, a former Tanzanian intelligence officer turned author, has made significant contributions to the understanding of intelligence operations in Swahili-speaking regions. Born and raised in Tanzania, Chahali's expertise stems from his years of service within the intelligence community. In 2016, he published his first book, "Afisa Usalama wa Taifa ni Mtu Gani? Na Anafanya Nini?" (Who is a National Security Officer? And What Do They Do?), shedding light on the roles and responsibilities of intelligence officers in safeguarding the nation. His second publication, "Ujasusi Ni Nini? Na Je Majasusi Wanafanya Kazi Gani Hasa?" (What is Espionage? And What Exactly Do Spies Do?), further delves into the intricate world of intelligence gathering and covert operations. Chahali's works not only provide valuable insights into the functioning of intelligence agencies but also serve as educational resources for Swahili-speaking audiences interested in national security and espionage.