ISBN 9789899139206
Pages 34
Dimensions 279x216 mm
Published 2023
Publisher Editora Trinta Zero Nove, Moçambique
Format Paperback

Dhunku Yakugona Nayo Ya Mama

by Chimamanda Ngozi Adichie

Chino’s mama wears a sleeping scarf at night, to keep her hair all soft and nice. One day, when Mama is leaving for work, she lets Chino play with the scarf – and so begins a magical day of imagination and adventure! Running with the scarf, Chino weaves together the little moments of home life into a glorious celebration of love passed down through generations, as well as the power of the mother-daughter relationship, and the gentle joys that build a perfect day.

Mapangiziro a malongeru pa makhaliro akusanzaya, na undimomwene wa makhaliro a mbumba. Yakulembwa na Chimamanda Ngozi Adichie, nakulemba wakusandika, mbapfuniwa pikulu kakamwe, wakuti anakhala wakukumbukirwa pa n'tsiku na n'tsiku kuli anthu anawona mabukhu bulukira pidalemba iye. Ninga kukhala kwa pinatikumbusa pa n'tsiku yadidi. SENA - PORTUGUÊS

Book Preview
Paperback
£12.00