ISBN 9789966460097
Pages 94
Dimensions 203mm x 127mm
Published 2010
Publisher East African Educational Publishers, Kenya
Format Paperback

Mtawa Mweusi

by Ngugi wa Thiong'o

Yampasa Remi, wa kwanza wa kabila lake kupata masomo ya chuo kikuu, kurudi kwa watu wake? Yampasa kumrudia Thoni, mjane wa nduguye, ambaye ilimbidi kumwoa kufuatana na mila za kikabila? Au aendelee kuwa mtawa mweusi mjini, akitembelea  vilabu vya usiku pamoja na rafiki yake Jeni? Yampasa kukitetea Chama cha Mwafrika hali watu wake wanaona kwamba mahali pa dhuluma za kikoloni, zimeanzishwa tu dhuluma za aina ingine mpya? Haya ndiyo mapingano ya maswali kwenye huu mchezo ambao umekwisha igizwa katika sehemu nyingi Afrika na ng’ambo.

The Swahili translation of the 1968 play plubished in English as The Black Hermit. Should Remi, the first of his tribe to go to university, return to his people from the city? Should he return to Thoni, his brother's widow, whom he has had to marry under tribal custom? Or should he continue to be a 'black hermit' in the town, visiting the night clubs with his friend, Jane? Should he be supporting the Africanist Party when people feel that the colonial oppression has just been replaced by another form? These are the dramatic conflicts in this play.

Book Preview
Paperback
£23.10

About the Author

Ngugi wa Thiong'o

Ngugi wa Thiong'o is a Kenyan author, formerly working in English and now working in Gikuyu. His work includes novels, plays, short stories, essays and scholarship, criticism and children's literature. He is the founder and editor of the Gikuyu-language journal, Mutiiri. Ngugi went into exile following his release from a Kenyan prison in 1977; living in the United States, he taught at Yale University for some years, and has since also taught at New York University, with a dual professorship in Comparative Literature and Performance Studies, and the University of California, Irvine. Ngugi renounced writing in English in July 1977 at the Nairobi launch of Petals of Blood, saying that he wished to express himself in a language that his mother and ordinary people could understand. Visit Ngugi was Thiong'o's website here.

Related Books